profit    amamaro, inyungu, imāri
(not financial) ikimazi
(to ~) guhōmbōka, kumarira
(to make) kwūnguka, kwūngura
(to make no ~) guhōmba
En-En dictionary 


try deep search for more results...