why    kuki? kubera iki? kuber'iki?
En-En dictionary 
kuber'iki   phr    why?, because of what?
kubera   conj    because
kuber'iki because of what?, why?
kubera iki   phr    why?, because of what?
kuki     adv    why?