umwīrīri (imy-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
bridge of nose
bridge    ikiraro, igitarikwa, igitarurwa
(of nose) umwīrīri
En-En dictionary 
nose    izūru, itonde
(bridge of) umwīrīri
(nosebleed) umwūna
(to get in and cause to sneeze) gusagāra
En-En dictionary 
nasal cartilage   umwīrīri
En-En dictionary