umuntu (aba-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
person, human being
umuntu kanaka (aba-)   phr    1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
1. a certain person, 2. someone, somebody
umuntu w'inkuba (aba-)   phr    1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
skillful person
umuntu ahishirigwa (aba-)   phr    1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
overseer, supervisor, superintendent
ingāma (in-)     3  class 3
singular: i-,in-
plural: i-,in-
  
tall, straight thing (esp. person) (e.g. umuntu w'ingama)
congenital    ico umuntu yavukanye
(deformity) ikigaga
(malformed person) ikirema
En-En dictionary 
fellow    agashusho, agacapo k'umuntu
En-En dictionary 
guy    agashusho, agacapo k'umuntu
En-En dictionary 
human    buntu
(human being) umuntu
En-En dictionary 
skilled    inkerebutsi
(person) umuhānga, umuhīnga, umuhizi, umugesera, umufūndi (Sw.), umuntu w'inkuba
En-En dictionary 
superintendent    umushikirwa, umuntu ahishirigwa
En-En dictionary 
tall    –rē-re, muremure etc.
(or big thing, esp. person) ingāma
(e.g. umuntu w'ingama)
(and fat) ikigwīnyīra
En-En dictionary 
person    umuntu
(bad) umubi
(Black or African) umwirabura
(cross) ibāmba
(courageous) intwāri
(dedicated to Kiranga) igihwēba, igishegu
(dishonest) igihūmbu
(elderly) umusāza
(fearful) igihumura
(from far away) umunyankīko
(good, kind, just, holy, righteous) umwerānda
(grammar, ~ of verb) umuvugwa
(handsome) umuhizi
(hard to get along with) ikigoryi
(harsh) umuhāmbāzi
(honest, speaking truth) imvugakuri, umunyakuri
(honorable) umupfāsoni, umwūbahwa, nyakubahwa
(intelligent, skilled, eloquent) umuhānga
(kind and charitable) umukūndanyi
(lovable) umunyagikūndiro
(malformed) ikirema
(mean and quarrelsome) ikijōra
(meek) umugwanēza
(merciful) umunyembabazi
(miserable) umugōrwa
(of high rank, noble character) umupfāsoni
(of nice disposition) ikirende
(one by himself) inyakamwe
(sharp) inkazi
(skillful) umuntu w'inkuba, umugesera
(strong) umunyenkomezi
(stubborn) intakonywa, intābwīrwa
(tall, fat) ikigwīnyīra
(weak) umugoyigoyi, urudēndevu
(white) umuzungu, umwera
(who is great, severe, wise) akaranda
(with many children) umurēngera
(worthy of praise or love) umunyagikūndiro
En-En dictionary 
certain    (a ~ day) umusi ur'izina
(a ~ person) umuntu kanaka
(a ~ thing) ikintu kanaka
(a ~ time) umwānya kanaka, igihe runaka
En-En dictionary 
overseer    umuntu ahishirigwa
En-En dictionary 
anyone    umuntu uwo ari we wese, uwariwe wese
En-En dictionary 
someone    umuntu kanaka
En-En dictionary 
 umuntu found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 14   Class 4 iki–, ibi– (continued)
lesson 29   Future Tense
lesson 35   Vowel-stem Verbs
lesson 37   Cardinal Numbers 1-10
lesson 39   –ngahe (How many?)
lesson 41   –ose (All, Every)
lesson 42   “To wash”
lesson 68   Negative Imperative and Subjunctive
lesson 69   Possessive Particle –a Changed to –o
lesson 93   Demonstrative Pronouns
lesson 101   Reading Lesson
lesson 103   Reflexive Verbs
lesson 117   Ka Tense
 umuntu found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 20   –gira for Negative Imperative, and meaning “to be”
chapter 61   “whatever, whoever, whenever, wherever”
 umuntu found in: Imigani (tales)
Umugani 18   Kwubaha
Umugani 19   Izuba n'umuyaga
Umugani 20   Igitoke
Umugani 24   Uburozi
Umugani 33   Akenese, uko kaje
Umugani 39   Umukamakare
Umugani 45   Urugamba
Umugani 46   Umwunabo bo n'ukwimika
 umuntu found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 3   Igiti umuntu aturira ntakirangamiza....
Umwibutsa 148   Ico umuntu atarabona acerekwa...
Umwibutsa 188   Imana irahisha umuntu mu...
Umwibutsa 428   Umuntu akuraba cane akagutera...
Umwibutsa 429   Umuntu arasonza akibuka ubwo...
Umwibutsa 434   Umusi umuntu avunitse ni...
 umuntu found in: Music & Lyrics
Music    Warancunguye
Music    Data
Music    Why
Music    Nduhura