umufūndi (aba-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
(Sw.) skilled workman
umufundikizo (imi-  2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
cover, lid, stopper
carpenter    umubāji, umunyamatanga, umufundi amanika inzu
(to do carpentry) kubāza
(~ bee) ifundēri
(~ shoo) ibarizo, isaramara
En-En dictionary 
cork    (stopper) igipfūndikizo, umupfūndikizo, umufundikizo
En-En dictionary 
cover    igipfūndikizo, umupfūndikizo, umufundikizo, umufunyiko, igifunyiko
(duvet cover) igisaswa
(of basket) umutemere
(of kettle) umupfuniko
En-En dictionary 
lid    igipfūndikizo, umupfūndikizo, umufundikizo, umufunyiko, igifunyiko
(esp. of basket) umutemere
(to take lid off basket) kurumūra
En-En dictionary 
plug    (stopper) igipfūndikizo, umupfūndikizo, umufundikizo
En-En dictionary 
skilled    inkerebutsi
(person) umuhānga, umuhīnga, umuhizi, umugesera, umufūndi (Sw.), umuntu w'inkuba
En-En dictionary 
stopper    igipfūndikizo, umupfūndikizo, umufundikizo
En-En dictionary 
workman    umukozi, umunyakazi
(skilled) umufundi (Sw.)
(someone instructed to work or overseen at work) umuyoborwa
En-En dictionary 
mason    umwūbatsi, umufūndi
En-En dictionary 
 umufundi found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 56   Past of –ri
lesson 65   –o with the Infinitive
lesson 82   Gurtya, Gurtyo
lesson 89   Not Yet Tense
lesson 92   Dependent Not Yet Tense