playground    ikibuga
En-En dictionary 
ikibuga (ibi-)     4  class 4
singular: iki-,ic-
plural: ibi-,ivy-
  
1. courtyard, 2. playground, 3. grounds
field    ubwātsi, indimiro
(battle) urugāmba
(corner belonging to each child) icībare
(forsaken, abandonded) ikirare
(cultivated) itōngo
(to clean up) gukāngaza
(playground) ikibuga
(airfield) ikibuga c'indege
En-En dictionary