loucher    squint    guhwīnyiriza, guhunyereza
En-En dictionary