kwōngorera (-ōngoreye)     v    to whisper
kwōngorerana (-ōngoreranye)     v    to whisper to each other
whisper    (to) kwītōnganya, kwōngorera, kunwengurana
En-En dictionary