jēho   emph    I in contrast, concerning me
jēwe     I, me
jeho I (in contrast to another)
nānje and I (me)
nkānje like me
I    jēwe, je
(concerning me, I in contrast) jeho
(and I) nānje
En-En dictionary 
concerning    (~ me) jēho
(~ him, her) weho
(~ us) tweho
(~ you, pl.) mwēho
En-En dictionary 
 jeho found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 55   jeho, weho, etc.
 jeho found in: Imigani (tales)
Umugani 12   Ivyiza
Umugani 13   Nzovyiga
Umugani 33   Akenese, uko kaje