izina (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
name
umunsi ur'izina on a certain day
amazina y'inka poetry praising cattle
amazina y'ubuhizi poetry praising courageousness
amazina y'urugamba war poetry
 izina : Prefixless Present 2.class plural of:
kuzina (-zinye)   v    to hinder one from harming another
izina ryanje ni   phr    my name is ...
umusi ur'izina   phr    on a certain day
izinamuhūngu   3  class 3
singular: i-,in-
  
(no pl.) male
umunsi (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
day
uyumunsi today
uyumunsi uyumunsi this very day
umunsi ur'izina on a certain day
day    umusi, umunsi
(~ before yesterday, ~ after tomorrow) hirya y'ejo
(it is ~) harakeye
(on a certain ~) umusi ur'izina, umunsi ur'izina
(the next ~) bukeye
(today) uyumusi, uyumunsi
(time of day) :
(9 to 10 a.m.) kumusase
(noon) umutāga, ku mamima ngohe
(middle of day) amashōka
(about 3 p.m.) amasubirayo y'inyana
(after dark) bwateranye
(to be ~) guca
(to spend all ~) kwīrirwa
(to start the ~) kuramuka
En-En dictionary 
male    izinamuhūngu
(animal, esp. goat) impfīzi, imfīzi
En-En dictionary 
name    izina
(to name) kwīta
(to be named after) kwītiranwa
(to get names confused) kwītiranya
En-En dictionary 
noun    izina
(class of) umutigiri
En-En dictionary 
my name is   nītwa ..., izina ryanje ni ...
En-En dictionary 
certain    (a ~ day) umusi ur'izina
(a ~ person) umuntu kanaka
(a ~ thing) ikintu kanaka
(a ~ time) umwānya kanaka, igihe runaka
En-En dictionary 
 izina found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 41   –ose (All, Every)
lesson 42   “To wash”
lesson 44   Some verbs
 izina found in: Imigani (tales)
Umugani 46   Umwunabo bo n'ukwimika
 izina found in: Music & Lyrics
Music    Ashoboye vyose