amasinde    5    ground dug up but not planted
ground    (earth) isi
(on the) hasi
(dug up but not planted) amasinde
(to put on) gutereka
(to throw stick on ~ and it tumbles end over end) kubirika
En-En dictionary 
 amasinde found in: Imigani (tales)
Umugani 50   Ihebe n'imfyisi
 amasinde found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 97   Amasinde ntagwa imbuto aba...