<   swipe next   >
Vocabulary of the day
do you know -acu ?
none urarizi our ?
Sokwe - Niruze
 Abazungu ba bujumbura bambaye ibirato bose.
- Amavunja.
Learn Kirundi with Music & Lyrics
  "Ijwi Ryawe"
by Reveal Jesus
Shusho y'Imana itaboneka Mfura muvy'aremwe vyose Wabayeho vyose bitarabaho Ntakindi kimbereye Atari kugushima Wewe Uhoraho Mwami uganje Numv'ijwi ryawe Mwami Ry'ugutabarwa Ni...
Umugani: Umukamyi
Umukamyi agahengera inkoko itarabika, agakuya. Ngw aheze gukuya agatukuza amadahirwa, atukuje amadahirwa, akaja mu rwogerezo kwoza inyange, ahejeje kwoza ...
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install