provoquer    cause    (to ~) gutuma, gutēra
En-En dictionary 
provoquer    provoke    kwāndurutsa, gusomboroza
(to fight) gusōmborotsa
En-En dictionary 


try deep search for more results...