power    ububāsha, ingānji, ubushobozi, imbaraga, ubutegetsi
(one who has) intwāri
En-En dictionary 
electrical power,  electricity    umuyagankuba, umuyaga nkuba
En-En dictionary 


try deep search for more results...