pillage    iminyago, ubusahuzi
(to ~) kunyaga, gusahura
En-En dictionary 
pillage    plunder    isahu, inyagano, iminyago, urunyago
En-En dictionary 
pillage    plundering    ubusahuzi
En-En dictionary 


try deep search for more results...