papillon    butterfly    ikinyugunyugu, ikinyungunyungu
En-En dictionary 
papillon de nuit    moth    ikinyungunyungu
En-En dictionary 


try deep search for more results...