gauche    left    ukubāmfu, ububāmfu, ibubāmfu, i bumoso
(~ arm) ukuboko kw'ibubamfu, ukubamfu
En-En dictionary 
côté gauche    left side   ubumoso, i bumoso
En-En dictionary 
main gauche    left hand   ukubāmfu, ububāmfu, ubumoso, ibubāmfu, i bumoso
En-En dictionary 


try deep search for more results...