fold    umupfunyu, umuzīngo
(for sheep) uruhongere
(to ~) gukuba, gukubiranya, gupfunya, kuzīnga
(~ hands together) gufumbata
En-En dictionary 


try deep search for more results...