calme    calm    ubutēkānyi
(to ~) guhorereza, guhoza, guhwāmika
(to be) kwītōnda
(to become) guhora, guhūmura
En-En dictionary 


try deep search for more results...