<   swipe next   >
Vocabulary of the day
do you know ukwanikira ?
kwiga none séchage
Humor
 Agahume kahwaniye n'akandi ku mwonga ngo rinda tubane waragowe ndagorwa!
Learn Kirundi with Music & Lyrics
  "Ndakwikundira"
by B Face
Singir’ ico mvuga turikumwe birandenga Je ndakwihweza rimwe na rimwe bikancanga Mbe ni kuk urenz uko Urenganye bose bakuraba N ukur uri mwiza muko ...
Umugani: Umwunabo bo n'ukwimika
Umwami iyo yatanze, har’imigenzo imwe-imwe Abarundi barinda kwitondera. Iy’atangiye nk’i muhira canke yaguye mu rugamba ni hamwe. Kand’ubgonyen’atanga asize ...
BCU Kirundi App on your mobile device

New: Download & install