urushinge (in-)     6  class 6
singular: uru-
plural: in-
  
(Sw.) needle
injection    urushinge
(to give ~, inject) gutera urushinge
(to receive ~) gutērwa urushinge
En-En dictionary 
magnet needle   urushinge rukwega ivyuma, ruriko isumaku
En-En dictionary 
needle    urushinge
(for sowing) urushinge rwo kujisha imipira
En-En dictionary 
pointer    (of scales) urushinge rw'umunzane
En-En dictionary 
 urushinge found in: Music & Lyrics
Music    Madamu