umusozi (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
hill, mountain
hill    umusozi, umudūgo, umutumba
(brow of) igikombe
(of earth, to plant in) iburi
(slope of) inkūka, akamanuko, umurwa
(top of) impīnga
(little hills) ubutumba
(very big ~) igisozi
(white ant hill) umugina
En-En dictionary 
mountain    umusozi
(large ~) igisozi
(foot of) umucāmo
(peak) impīnga
En-En dictionary 
 umusozi found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 4   Class 2 umu–, imi–
lesson 92   Dependent Not Yet Tense