umuraguzi (aba-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
one who bewitches or divines
bewitch    kuragura, kuroga, kuvōvōta
(to have witchdoctor ~ another) kuraguza
(one who bewitches) umuraguzi, umurozi
En-En dictionary 
divine    guhinyuza, gupfīndūra, kuragura, kuvōvōta
(to have a witch doctor divine) kuraguza
(one who divines) umuraguzi
En-En dictionary