umunago (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
shoot, bud, sprout
bud    umunago, umuribo, amaso y'ibiterwa
(to ~) gushūrika
En-En dictionary 
shoot    (sprout) umunago
(tiny, of bean or other plant) umugoreko
(new shoots of grass, fresh pasture) umugutu
(to send forth shoots) gutōha
En-En dictionary 
sprout    umugera, ingūndu, umunago
(bean) umugōndōra
(sorghum) ikirōnge
(to ~) kumera
(to ~, millet) gusēsa
(after cutting) kunaga
En-En dictionary