umukwe (aba-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
bridegroom, groom
umukwēgo (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
dash, hyphen, line
bridegroom    umukwe
En-En dictionary 
dash    (punctuation) umukwēgo, agakwego
En-En dictionary 
hyphen    umukwēgo, agakwego
En-En dictionary 
line    umurōngo
(of people, animals, etc.) umuhururu, umukuku
(typographical) umukwēgo, agakwego
(to ~ up, vi) gutōnda
(to ~ up, vt) gutōndēsha, gutōndekanya
(to march in a ~) gutōndekana
(to ~ up workers) kurārika
En-En dictionary 
 umukwe found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 73   Akagomba kateranije umukwe na...
Umwibutsa 427   Umukwe w'isoni arazihambanwa. ...