umugezi (aba-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
ruler, one who makes commands
umugezi (imi-  2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
1. spring, 2. fountain, 3. stream
command    ibwīrizwa, itegeko, itegekoicāgezwe, amatēka
(one who gives commands) umugezi
(to ~) kubwīriza, kugera, gutegeka
(a person to do what he doesn't want to) kuzingirikira
En-En dictionary 
fountain    umugezi, isōko
En-En dictionary 
ruler    umugabīsha, umugezi, umutegetsi
(to sit) kuvyāgira
En-En dictionary 
spring    umugezi, isōko, imbizi
(thermal ~) amashūha
En-En dictionary