umugera (imi-)     2     1. sprout, 2. point, 3. nail, 4. sting (of insect)
 umugera : Prefixless Present 2. pers. sing. with 1.class 3.pers. sg. object of:
kugera (-ze)     v     1. to command, rule, 2. measure, 3. reach a certain point, 4. to arrive, 5. to act as if to beat but not do it, 6. to be ready
umugeragezi (aba-)     1     tempter
nail    umugera, urumāmbo, umusumari (Sw.)
(fingernail, toenail) urwāra
point    umugera, isōnga, igisōnga, umusōnga
(to reach a certain ~) kugera
(to sharpen to a ~) gusongora
sprout    umugera, ingūndu, umunago
(bean) umugōndōra
(sorghum) ikirōnge
(to ~) kumera
(to ~, millet) gusēsa
(after cutting) kunaga
sting    (of bee) urubōyi, umugera
(to ~ or bite, insect) gusurira
(sharpness of beer, etc.) ubukare
tempter    umugeragezi, umurwānizi
virus    umugera