umugabo (aba-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
man (married), husband
husband    umugabo, umugēnzi
umucance (lit. one who broke the hymen)
(to lose one's ~ by death) gupfākara
En-En dictionary 
man    (married) umugabo
(of influence) umushīngantāhe
(old) umutāma
(young, unmarried) umusore
En-En dictionary 
 umugabo found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 1   Class 1 umu–, aba–
lesson 5   Mu and Ku
lesson 9   Adjectives II
lesson 11   Class 3 in–, in– (continued)
lesson 13   Class 4 iki–, ibi–
lesson 18   Class 5 i–, ama–
lesson 33   Class 10 aha-
lesson 39   –ngahe (How many?)
lesson 44   Some verbs
lesson 47   Word Order
lesson 61   Ordinal Numerals
lesson 66   Imperatives with the Subjunctive
lesson 78   Causative Verbs I
lesson 80   Objects with Causatives
lesson 112   Adjectives Expressed by Verbs
lesson 124   Narrative Tenses II
 umugabo found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 15   –ribu– Tenses
chapter 51   Nouns made from Verbs
 umugabo found in: Imigani (tales)
Umugani 21   Umuserebanyi n'imvuvyi
Umugani 50   Ihebe n'imfyisi
 umugabo found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 62   Ahari umugabo hashira umugayo....
Umwibutsa 63   Ahavuye umugabo hasubira umugayo....
Umwibutsa 159   Igihere giheza umugabo mu...
Umwibutsa 410   Umugabo abwira umusasira nayo...
Umwibutsa 411   Umugabo amira intore ntamira...
Umwibutsa 412   Umugabo apfa rimwe ntapfa...
Umwibutsa 413   Umugabo aranyagirwa agacana umuheto....
Umwibutsa 414   Umugabo asimba akaziba ntasimba...
Umwibutsa 415   Umugabo avyara nabi agasiga...
Umwibutsa 416   Umugabo ntarinda aba yateterewe....
 umugabo found in: Music & Lyrics
Music    Zaya