umuce (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
division, section, group
umuceri (imi-)     2  class 2
singular: umu-
plural: imi-
  
rice
division    amacakubiri, umuce, urugabano, igice, igitēro
(where there has been agreement) umucāno
En-En dictionary 
group    umuce, umuco, igico
(of people) umurwi, intēko
(of people, moving along) akavuvu
(standing or sitting) akarwi
(to be in large ~, cows or people standing) gusagaza
En-En dictionary 
rice    umuceri
En-En dictionary 
 umuce found in: Imigani (tales)
Umugani 15   Icatumye nza mw'ishuri
Umugani 49   Ndambi na ndanziza
 umuce found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 542   Ushaka umuce acika ijoro....