ubwīrakabiri     8  class 8
singular: ubu-
  
(no pl.) eclipse, darkness in daytime
darkness    umwījima, umwīza
(great) umuzimagiza, umuzitanya
(in daytime) ubwīrakabiri
En-En dictionary 
eclipse    (of sun) ubwīrakabiri
En-En dictionary