ubuhizi     8  class 8
singular: ubu-
  
1. handsomeness, 2. praiseworthiness, 3. skill, 4. courage
izina (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
name
umunsi ur'izina on a certain day
amazina y'inka poetry praising cattle
amazina y'ubuhizi poetry praising courageousness
amazina y'urugamba war poetry
courage    ubuhizi
En-En dictionary 
handsomeness    ubuhizi
(with good character) intōre
En-En dictionary 
praiseworthiness    ubuhizi
En-En dictionary 
skill    ubuhizi, ukumenyēra
(special) umwūga
En-En dictionary 
skillfulness    ubugesera, ubuhizi, ubuhīnga
En-En dictionary 
song    indirīmbo, ururirimbo
(~ for two alternating choirs) ikimpwiri
(milling ~) indengo
(war songs) amazina y'ubuhizi, amazina y'urugamba
(sing or play plaintive) gucurira intimba
see also singing
En-En dictionary