snort    (to) gupfūhagira, gufūhagira
En-En dictionary 
rage    (to snort with) gufūhagira
En-En dictionary 
gufuhagira (-fuhagiye)     v    1. to snort with rage, 2. to snore
gupfūhagira (-pfūhagiye)     v    to snuff, snort, snort with anger (esp. of bull)