sāsita   3  class 3
singular: i-,in-
  
noon, lunch (time) (from Sw. isaha sita)
afternoon    inyuma ya sasita, ku muhīngamo, umuhīngamo
(late, early evening) umugorōba, akagorōba
(good afternoon!) mwīriwe
En-En dictionary 
noon    isaha sita, sasita, amashōka, ku mamina ngohe
En-En dictionary 
lunch    (~ time) sāsita, isaha sita
En-En dictionary