rebellious    (to be) kugāba, kugābagāba
En-En dictionary 
kugābagāba (-gābagāvye)     v    to be rebellious
kugābagābira (-gābagābiye)     v    1. to be rebellious against, 2. disobedient to
kugāba (-gāvye)     v    1. to be rebellious, 2. be disobedient