mwēne (b-)     1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
child of, son of
mwēne se (b-  1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
1. his, her, their brother, 2. his, her, their sister (lit. child of his/her/their father)
mwēne so (b-  1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
1. your brother, 2. your sister (lit. child of your father)
mwēne nyina (b-  1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
1. brother, 2. sister (lit. child of his/her/their mother)
mwēne data (b-)     phr    1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
my sibling (a brother or a sister)
bene data my siblings (my brothers and sisters)
mwēne wācu (b-)   phr    1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
1. my sibling of the same sex, 2. my cousin (paternal)
mwēne dāta wācu (b-)     phr    1  class 1
singular: umu-
plural: aba-
  
my paternal cousin (boy or girl)
bene dāta wācu my paternal cousins (boys and girls)
brother    (my) mwēne data
(your) mwēne so
(his, her, their) mwēne se
(older ~ of boy) mukuru, mukurwanje
(younger ~ of boy) mutoyi, murumuna
(of girl) musāza
(of my mother) mārume
(of your mother) nyokorume
(of his, her, their mother) inarume
(of father, uncle) dāta wacu, dāta wanyu, dāta wabo
(to be ~ and sister, or to be ~s) kuvūkana
(religious, monk) umufrere
En-En dictionary 
child    umwāna, umugisye, umukeme, umurerwa
(before he begins to know anything) igitambamboga, igitwengerabarozi
(disobedient) intabarirwa
(first-born) imfura
(healthy, about 4 months) ikibunduguru
(illegitimate) igihūmbu, ikivyārwa
(learning to walk) ikidegedege, intavyi
(male) umuyibigi
(of) mwene
(of mixed marriage) ikivyārwa
(only) ikinege, umwāna w'ikinege
(derogative) umuhimbiri
(small) ikibondo
(starting to know a little) umwankavu
(that doesn't grow properly) imfunya
(unwanted or orphan) intābwa
(up to 8 or 10 years) umugimbi
(weaned) umucūko, umukurira
(youngest or favourite) umuhererezi
(~ care) ubuhinga bwo kurera abana
(~ benefit) imfashanyo y'umuryango
En-En dictionary 
cousin    (paternal) mwēne dāta wācu, mwēne wācu
(maternal) umuvyara, bavyāra bācu
En-En dictionary 
native    imvukira, umwenegihugu
En-En dictionary 
sibling    umuvukanyi
(my ~ of the same sex) mwēne wācu
(to be) kuvūkana
En-En dictionary 
sister    mwēne data, mwēne se, mwēne nyina
(older ~ of girl) mukuru, mukurwanje
(of boy) mushiki
(younger ~ of girl) mutoyi, murumuna
(of my father) māsenge
(of your father) nyogosenge
(of his, her, their father) inasenge
(of man's sister or woman's brother) mwishwa
En-En dictionary 
son    umuhūngu
(of) mwene
En-En dictionary 
citizen    umwenegihugu
En-En dictionary 
national    (person) umwenegihugu
En-En dictionary 
 mwene found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 101   Reading Lesson
lesson 124   Narrative Tenses II
 mwene found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 53   Nouns of Relationship
chapter 55   jeho, weho, etc.
 mwene found in: Imigani (tales)
Umugani 33   Akenese, uko kaje
Umugani 46   Umwunabo bo n'ukwimika
Umugani 49   Ndambi na ndanziza
 mwene found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 206   Impfizi y'indwanyi iterekerwa mwene...
 mwene found in: Music & Lyrics
Music    Mpore ma