kwībūra (-ībūye)     v    1. to reveal oneself, 2. announce oneself
kwībūranya (-ībūranije)     v    to reason within oneself
announce    kubūrira, kubūra, kurānga
(oneself) kwībūra
(to stand at door and call greeting) kuramutsa
(the death of someone) kubika, kubikira
(everywhere) gukwīragiza, gukwīza
En-En dictionary 
reason    inyānduruko, inkomānzi, impāmvu, imvo, igituma
(to ~ with someone to try to persuade her to elope) gucīkiza
(to ~ within oneself) kwībūranya
(to be tired without ~) kudendebukirwa
(to lose ~) gusara
En-En dictionary 
reveal    kwāndagara, kwātura, kwerekana, gufobōra, gufurūra, kugaragara, kugaragaza, kugoborora, guhishūra, kunyegurura, gusokorora
(oneself) kwibonekeza, kwībūra
(what is false) guhūmuriza
En-En dictionary 
show    kwereka, kwerekana, gufurūra, guserura, kubonēsha
(contempt, by spitting) gucīra inyeri
(off) kwīkakīsha
(oneself) kwibonekeza, kwībūra
(the way) guhubūra, kurangīra, kuyobora
(the way to one who is lost) kuzimurura
(to not ~ one's feelings) kwīrengagiza
En-En dictionary