kurūndarūnda (-rūndarūnze)     v    to pile up, amass a lot
amass    (a lot) kurūndarūnda
En-En dictionary 
pile    (to ~ together) gukumakuma
(to ~ up) kurūnda, kurūndarūnda
En-En dictionary