kurangiranwa (-niwe)  v     to be well known
known    (to be) guhinyuka
(to be well ~) kumenyēkana, kurangiranwa
(to become) kwāmāmara, guhishūka
(to be made) kwāndagara, kwāndagaza
(to make) kwērura, gukwīza, kumenyēsha
(to make) gukwīragiza, kurānga, guserura, kwāngaza, kwātura, guhishūra, kwāmāmaza
(well ~ person or thing) ururangiranwe, ikirangiranwe