kunēzereza (-nēzereje)     v    to please, to make glad
glad    (to be) kunēzērwa, guhīmbārwa
(to make) kunēzēra, guhīmbara, kunēzereza
En-En dictionary 
happy    (to be) kunēzērwa, guhīmbāra, guhīrwa, gushanyuka, guhīmbārwa, gushwāshwānuka
(very) kudayadaya, kugāyagāya, kwigina
(to make) kunēzēra, kunēzereza, kugāzagāza
En-En dictionary 
please    (to) guhīmbāra, kunēzēra, kunēzereza, kuryōhera
En-En dictionary