kudomagura (-domaguye)     v    to put many dots on
dot    indome
(to put ~ on) kudomagiza
(to put many ~ on) kudomagura
En-En dictionary 
 kudomagura found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 26   Special Verb Endings