kubīngūra (-ye)     v     1. to slap in the face, 2. to sideswipe
 kubingura : possible conjugation of:
kugura (-ze)     v     to trade, to buy and sell
sideswipe    kubīngūra
En-En dictionary 
slap    (to ~) gushikiza inshi, kubīngūra
En-En dictionary