kimwe   adv    similarly, likewise, comparably, correspondingly (from -mwe)
-mwe   adj    1. one, single, 2. some (with pl. prefix), 3. same, (see hamwe, kumwe, kimwe, rimwe, rimwe na rimwe)
nta na kimwe   phr    neither, none
ntanakimwe   adj    nothing
nothing    (a ~) imburūngu, igaragara
(adv.) ubusa
(adj.) ntanakimwe
(to say ~) kunuma
En-En dictionary 
neither    nta na kimwe
En-En dictionary 
similarly    kimwe
En-En dictionary 
likewise    kimwe
En-En dictionary 
comparably    kimwe
En-En dictionary 
 kimwe found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 104   Uses of Nta
 kimwe found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 69   Fractions
 kimwe found in: Imigani (tales)
Umugani 33   Akenese, uko kaje