iziko (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
burial, funeral
izīko (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
1. traditional fireplace, consisting of three stones (see amashiga), 2. stove, cooker
cooker    amashiga y'ikizungu
(traditional cooking place) iziko
En-En dictionary 
fireplace    izīko (three stones placed for ~ , see amashiga), ifuro
En-En dictionary 
stone    ibuye
(big) igitāndara, urutāndara
(grinding) urusyo
(rolling) urunāna
(sharpening) irtyāzo
(small, round) akabuyēnge
(three, placed for fireplace) amashiga, izīko
En-En dictionary 
stove    ifuro, izīko, amashiga y'ikizungu
(portable) iresho
En-En dictionary 
burial    iziko
(of animals) ihambwa
En-En dictionary 
 iziko found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 18   Class 5 i–, ama–