isheki (ama-  5  class 5
singular: i-,iri-
plural: ama-
  
cheque, check
isheki idakwije amahera   phr    bad cheque
agatabo k'amasheki   phr    cheque book (see isheki)
check    (to ~ over a thing) guhinyuza
(cheque) isheki
(bad ~) isheki idakwije amahera
(checkbook) agatabo k'amasheki
En-En dictionary 
cheque    isheki
(~ book) agatabo k'amasheki
(bad ~) isheki idakwije amahera
En-En dictionary