intelligence    ubuhanga, ubwēnge, ubuhīnga
(to have natural ~) kuvūmbura
(e.g. yavūmbuye ubwēnge)
En-En dictionary 
ubuhanga   8  class 8
singular: ubu-
  
(no pl.) intelligence
kuvūmbura (-vūmbuye)   v    1. to have natural intelligence (yavumbuye ubwenge), 2. to pick up droppings of animals and put them in garden
ubuhīnga     8  class 8
singular: ubu-
  
(no pl.) skillfulness, artificial intelligence, computer science etc.
ubwēnge     8  class 8
singular: ubu-
  
(no pl.) 1. wisdom, 2. knowledge, knowhow, 3. sense, 4. intelligence, 5. intellect, 6. consciousness