ingene     how, as (not in questions)
as    ku, uko, ingene, ubugene
(introducing clauses) nk'uko
En-En dictionary 
how    (adv., not in questions) ukuntu, ingene, ubugene
(conj.) uko
(in questions only) -te, gute?
En-En dictionary 
 ingene found in: Kirundi II (Grammar)
chapter 6   Habitual Past
chapter 22   Participles
chapter 39   –tuma used to show Reason or Cause
chapter 79   Various Expressions
 ingene found in: Imigani (tales)
Umugani 33   Akenese, uko kaje
Umugani 42   Abahigi bambura
Umugani 46   Umwunabo bo n'ukwimika
Umugani 47   Uk'Uburundi butwarwa
 ingene found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 533   Ukurya we ntabura ingene...
 ingene found in: Music & Lyrics
Music    Vovota