iminyago    2    1. captive, 2. booty, spoils, 3. pillage
booty    iminyago, urunyago
En-En dictionary 
captive    iminyago
En-En dictionary 
pillage    iminyago, ubusahuzi
(to ~) kunyaga, gusahura
En-En dictionary 
plunder    isahu, inyagano, iminyago, urunyago
En-En dictionary 
spoils    (sense of plunder) isahu, iminyago, urunyago
En-En dictionary