ikirūndo (ibi-)  4     heap, pile
heap    ikirūndo
(small heap of products on market) umufungo
(to make a) kurūnda
pile    ikirūndo
(of grain) amarwi
(of grain and chaff mixed) ubukūmbi
(of rocks) igihongo
(of wood) akarwi