ikigirwamāna (ibi-)     4  class 4
singular: iki-,ic-
plural: ibi-,ivy-
  
idol, object of worship
idol    ikigirwamāna, igisengwa, igishushānyo
En-En dictionary 
object    (of worship) ikigirwamāna
En-En dictionary 
worship    amasengēsho
(catholic) imisa
(gourd used as object of) indendēri
(objects used in ~ of Kiranga) ubuzimuzimu
(object of) ikigirwamāna
En-En dictionary