ijwi (ama-)  5     voice
ijwi rirēnga (ama-)  phr   5     loud voice
ijwi y’amatora (ama-)  phr   5     (electoral) vote
amplify    (sound) kwongeza ijwi, kwungura ijwi
voice    ijwi
(loud ~) akāmo, ijwi rirēnga
(to drop ~ at end of sentence or expression) gutūza
(to raise ~) kurangurura
 ijwi found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 59   Object pronouns with Vowel-stem Verbs
 ijwi found in: Imigani (tales)
Umugani 18   Kwubaha